ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ณัฐพร บู๊ฮวด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ณัฐพร บู๊ฮวด อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ได้รับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 17083 ชื่อผลงาน สบู่เหลวที่มีส่วนประกอบสารสกัดอินทนิลน้ำ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์   สบู่เหลวรูปแบบโฟม ฟองนุ่ม ละมุน ทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง ล้างออกง่าย ไม่ระคายเคืองผิว มีส่วนผสมของสารสกัดอินทนิลน้ำ ล้างมือสะอาด ต้านเชื้อแบคทีเรีย จากงานวิจัยครั้งนี้ สารสกัดอินทนิลน้ำมีฤทธิ์สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียชนิดที่พบตามผิวหนัง ทั้ง 3 สายพันธุ์ ได้แก่ Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis และ Escherichia coli

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (วท.บ.)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (วท.บ.) วิทยาเขตสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา 2 รอบ จำนวน 80 ที่นั่ง SDU TCAS 63 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission1) 17 – 27 เม.ย 2563 จำนวน 40 ที่นั่ง รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission2) 7 – 20 พ.ค. 2563 จำนวน 40 ที่นั่ง เว็บไชต์ :: http://cos.sci.dusit.ac.th/ facebook:: วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด.

Translate »