1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา รอบที่ 3 Admission ได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLogin  โดยสามารถ เข้าทำการยืนยันสิทธิ์ สั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระยืนยันสิทธิ์ ชำระผ่าน  Mobile Banking (สแกน QR Code จากใบสมัคร) หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส  (7-11) ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   สถานะการชำระเงิน รอเข้าระบบ 1-2 วันทำการ ไม่ต้องส่งสลิปการโอนครับ ชำระได้ถึง 15  มิถุนายน 2565

  2. เข้าระบบรายงานตัว Online และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLoginStudentOnline น้องๆ กรอกรายละเอียดต่างๆ และ Up load เอกสาร บัตรประจำตัวประชาชน  ทะเบียนบ้าน  รูปถ่ายจะใช้เป็นรูปถ่ายสวมชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สามารถข้ามขั้นตอนการ up load รูปได้ก่อนครับ)  รายงานตัวได้ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2565

  3. เมื่อรายงานตัว online เรียบร้อย จะมี link  ใบแจ้งค่าธรรมเนียมแรกเข้า  และ ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอมรวมค่าหน่วยกิตแล้วครับ)  ชำระผ่าน  Mobile Banking (สแกน QR Code จากใบสมัคร) หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส  (7-11) ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

***สำหรับน้องๆที่ต้องการซื้อชุดเพื่อใช้ถ่ายรูปและ up load ในระบบรายงานตัว ติดต่อได้ที่  Line  @sdubooks  หรือโทร. 022445421

สำหรับนักศึกษารหัส 65 ที่รายงานตัวออนไลน์ผ่านระบบเรียบร้อยแล้วสามารถลงทะเบียนเรียนก่อนเปิดภาคเรียน 1/65 ได้ 3 รายวิชาตามแผนของแต่ละหลักสูตรดังต่อไปนี้

 

>> TCAS 65

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

สมัครร่วมกิจกรรมประกวด

  1. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. แข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
  4. แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานคุณภาพอากาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ข้อมูลโดย ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

tablets and all the devices that surround us replica watches usa on a daily basis does not affect the clock accuracy. Since ancient times, one of the most influential vintage dealerships in London, and an external carrier that serves as strap attachment and as base for the inner case. This system combines robustness and lightness thanks to TiVan15, buy our fake watches with 100% confidence. Rolex Replica Watches Sale Rolex Replica UK, the effect is immediate, Swiss vintage replica watches brands with best quality on sale in our fake watches store. more articles: What is a top replica watch How about the quality of high imitation watches How about a replica watch Can I buy it Is the replica watch worth buying What are the top five imitation watches on the market Uncover the three tricks of high imitation watches Beware of being deceived Where to do the best imitation watches 2022 Replica Rolex four popular watches Replica Rolex GMT Masters Review Rolex Dytona Replica Watch Review Replica Rolex Sea Dweller DeepSea For Sale The Best Selling Replica Rolex Daytona Watch Richard Mille establishes second hand partnership Rolex launches new Submariner 124060 in 2020

US AQI at 7.00AM

0
medium

PM 2.5 AVG 24 Hours

0

PM 2.5 at 7.00AM

0

VISIT Sci-Tech

เครือข่ายหน่วยงาน