กิจกรรม

การแข่งขันกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานสัมพันธ์พี่น้องชาวอะตอม ครั้งที่ 4

March 7, 2019 0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานสัมพันธ์พี่น้องชาวอะตอม ครั้งที่ 4 “งานประลองเวทจตุภาคี JATUPHAKEE 2019” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ และคณะ รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

February 4, 2019 0

รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ณ งานวันนักประดิษฐ์ 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับรางวัลตราสัญลักษณ์ G–Green ระดับประเทศ ประจำปี 2561

February 4, 2019 0

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับรางวัลตราสัญลักษณ์ G–Green ระดับประเทศ ประจำปี 2561 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดขึ้นเพื่อเชิดชูและประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ โรงแรม และสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับทอง) ในครั้งนี้ ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร วันที่…

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก