กิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Individual plan for Professional Development

May 1, 2019 0

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Individual plan for Professional Development โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 8.00-17.00 น. ณ ห้อง 401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา…

การแข่งขันกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานสัมพันธ์พี่น้องชาวอะตอม ครั้งที่ 4

March 7, 2019 0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานสัมพันธ์พี่น้องชาวอะตอม ครั้งที่ 4 “งานประลองเวทจตุภาคี JATUPHAKEE 2019” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ และคณะ รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

February 4, 2019 0

รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ณ งานวันนักประดิษฐ์ 2562

ประชาสัมพันธ์

มีข่าวดีมาบอก เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS รอบที่ 5

May 28, 2019 0

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ   พี่ๆ รอน้องๆ มาร่วมเป็นพี่น้องอะตอมอยู่นะคะ กระซิบบอกว่า รอบ 5 นี้ รับจำนวนจำกัดนะคะ อย่าช้า รีบมาสมัครระว่างวันที่ 30 พ.ค. –…

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก