หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทล.บ.)

เปิดรับสมัครนักศึกษา 2 รอบ จำนวน 80 ที่นั่ง SDU TCAS 63

  1. รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission1) 17 – 27 เม.ย 2563 จำนวน 40 ที่นั่ง
  2. รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission2) 7 – 20 พ.ค. 2563 จำนวน 40 ที่นั่ง

?ฝันอยากเป็น :
นักเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์
ผู้ดูแลและบริหารฐานข้อมูล
ผู้พัฒนาและบริหารระบบเว็บไซต์
ผู้ดูแลและบริหารระบบเครือข่าย
เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

???รับทุกแผนการเรียน ???

เว็บไชต์ :: http://it-btech.sci.dusit.ac.th/
facebook: https://web.facebook.com/IT.SDUPAGE/

#TCAS63 #หลักสูตรไอที#Admission1#Dek63#ITSDU#SDU
#สวนดุสิต#ไอทีสวนดุสิต#รอบ3#รับตรงร่วมกัน#รับทุกแผนการเรียน

Leave a comment

Translate »