สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ TCAS65

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

TCAS65

 

มาตามคำเรียกร้อง.. แล้วจ้าพี่ๆจ๋า
เลือก.. #วิทย์คอมสวนดุสิต?‍??
แล้วเจอกัน .. รอบAdmisission?
วันที่รับสมัคร 2-12 พฤษภาคม 65

?รับรองจาก ก.ค.ศ. จบแล้วสามารถ รับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
** แต่ต้องไปเรียนต่อใบประกอบวิชาชีพครูกันด้วยจ๊ะ
?หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
?เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ Admission
?เปิดรับสมัคร 2-12 พฤษภาคม 2565

จำนวนรับ 50 คน
คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้
– GPAX ร้อยละ 25
– GAT ร้อยละ 30
– PAT 1 ร้อยละ 25
– PAT 2 ร้อยละ 20

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎️ 084 205 5511 , 02 244 5691
? http://comsci.sci.dusit.ac.th/

#วิทยาการคอมพิวเตอร์ #วิทย์คอม #วิทยาการคอม #comsci #cs #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #คณะวิทยาศาสตร์ #suandusituniversity #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต #sdu #มสด #สวนดุสิต #suandusit #suandusituniversity #Direct #Admission #แอดมิชชั่น #portfolio #portfolio65 #เด็ก65 #directadmission #รอบ1 #รอบที่1#รับตรง #รับตรง65 #รับตรงอิสระ #รับตรงอิสระ65 #tcas #tcas65 #โควตา #โควตา65 #Quota #newnormal #รับทุกแผนการเรียน
#รับสมัครนักศึกษา #สมัครเรียน #ประชาสัมพันธ์ #เด็กสวนดุสิต65

 

Leave a comment

Translate »