การอบรม “มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ESPReL Checklist” โดย ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจทั้งภายในและภายนอก ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ ESPReL ห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรม “มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ESPReL Checklist” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30-16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ลงทะเบียน โดยสแกน QR code ผู้ที่ผ่านเงื่อนไขการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวณัฐภัชศร แก้ววิจิตร โทร. 02-244-5635

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin