คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ แพลตฟอร์ม CiRA CORE ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ระหว่างวันที่ 22- 23 พฤศจิกายน 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ แพลตฟอร์ม CiRA CORE ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ระหว่างวันที่ 22- 23 พฤศจิกายน 2565 และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. อุดมศักดิ์ กิจทวี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.จิราภรณ์ พงษ์โสภา อ.หลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ผศ.วัจนา ขาวฟ้า อ.หลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ผศ.อรศิริ ศิลาลัย อ.หลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ดร.รังสันต์ จอมทะรักษ์ อ.หลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้อง coworking space ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #CiRAEDUCATIONs #CiRACORE

โครงการการประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักศึกษา จัดกิจกรรม “การเตรียมความพร้อมก่อนประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)” (วันที่ 2)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกลุ่มงาน E- Learning สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการ การประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักศึกษา จัดกิจกรรม การเตรียมความพร้อมก่อนประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ กล่าวเปิดโครงการ โดยมีวิทยากรคือ ผศ.ดร.ณัฏฐา ผิวมา, ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา, ผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี, ผศ.อรศิริ ศิลาสัย และ ผศ.วัจนา ขาวฟ้า ในช่วงเช้า และ ผศ.ดร.ศิริพร ฉิมพลี, ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกําเนิด, ผศ.นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ และ คุณอกนิษฐ์ ธรรมปาโล ในช่วงบ่าย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 – 15.30 น. ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, โรงเรียนการเรียน, และ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

โครงการการประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักศึกษา จัดกิจกรรม “การเตรียมความพร้อมก่อนประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกลุ่มงาน E- Learning สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการ การประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักศึกษา จัดกิจกรรม การเตรียมความพร้อมก่อนประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ กล่าวเปิดโครงการ โดยมีวิทยากรคือ ผศ.ดร.ณัฏฐา ผิวมา, ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา, ผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี, ผศ.อรศิริ ศิลาสัย และ ผศ.วัจนา ขาวฟ้า ในช่วงเช้า และ ผศ.ดร.ศิริพร ฉิมพลี, ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกําเนิด, ผศ.นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ และ คุณอกนิษฐ์ ธรรมปาโล ในช่วงบ่าย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 – 15.30 น. ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, โรงเรียนการเรียน, และ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพูดคุยในประเด็น “ฝันในสวนดุสิต”

ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพูดคุยในประเด็น “ฝันในสวนดุสิต” โดยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นผู้ดำเนินรายการ ในกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 (จำนวนจำกัด 30 คนเท่านั้้น)ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน และอนาคต เสริมสร้างความรู้ด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ให้กับบุตรหลานของท่าน กิจกรรมจัดทุกวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน – 24 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร)

ขอเชิญทุกท่าน เข้าชมงาน KUBOTA FARM FEST 2022

ขอเชิญทุกท่าน เข้าชมงาน KUBOTA FARM FEST 2022 ณ คูโบต้าฟาร์ม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 – 17.00 น. ครั้งแรกกับงานนวัตกรรมคูโบต้า ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ! พบกับพื้นที่จัดแสดง โซน นวัตกรรมเกษตร โซน คูโบต้า เอ็กซ์โป โซน ตลาดฟาร์มสุข และเวทีเสวนาจาก เหล่าคนดัง อาทิ เสนาหอย, น้ำ รพีภัทร, คุณเปิ้ล ไร่รื่นรมย์, คุณปอ สวนบ้านแม่ ฯลฯ ลงทะเบียนเข้างานฟรี!! สแกน QR Code ในรูปเพื่อแอดไลน์สำหรับลงทะเบียนได้เลย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณารับทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณารับทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อตาม link ที่แนบ ทั้งนี้เพื่อลดการรวมตัวอันเป็นภาวะเสี่ยงต่อสถานการณ์ Covid-19 ทางมูลนิธิจึงพิจารณางดการจัดพิธีมอบทุนการศึกษา โดยจะทำการโอนเงินทุนการศึกษาให้แก่ผู้ผ่านการพิจารณา ผู้ผ่านการพิจารณาตามรายชื่อที่แนบ กรุณานำส่งสำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่มีเลขที่บัญชี และมีชื่อที่ตรงกับผู้รับทุนการศึกษา ที่ E-mail: foundation@sabina.co.th ตามขั้นตอนด้านล่าง ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 กรณีไม่นำส่งตามกำหนดถือเป็นการสละสิทธิ์ ทางมูลนิธิฯ จะดำเนินการโอนเงินทุนการศึกษาให้แก่ผู้ผ่านการพิจารณาแล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 …เอกสารประกาศรายชื่อ : https://shorturl.asia/LOE4C

การประกวด Kubota Farm-Tech Innovator Hackathon 2022

#ข่าวประชาสัมพันธ์จากKUBOTA ถึงเวลาสร้างสรรค์นวัตกรรมครั้งใหม่ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าของการเกษตรไทย บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ SKC ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ในทุกสาขา และทุกชั้นปี เข้าร่วมการประกวด Kubota Farm-Tech Innovator Hackathon 2022 เก็บเกี่ยวไอเดียสร้างสรรค์ บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่ออนาคต พัฒนา skills ตั้งแต่เริ่มต้นไอเดีย ไปจนถึงการนำเสนอต่อหน้ากรรมการตัวจริง เปิดประสบการณ์เรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมการเกษตรจาก Kubota อย่างใกล้ชิด ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลรวมมูลค่ารวม 300,000 บาท รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานฯ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และรางวัลชมเชย

การอบรมปัญญาประดิษฐ์โดยใช้แพลตฟอร์ม CiRA CORE ให้กับโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

เทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปัญญาประดิษฐ์โดยใช้แพลตฟอร์ม CiRA CORE ให้กับโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โดยมีทีมวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะครูจากโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ เข้าร่วมอบรม จำนวน 23 ท่าน ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม2565 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ และต่อยอดการนำปัญญาประดิษฐ์ไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนต่อไป #sdu #dusit #science #scitech #setsatian #สวนดุสิต #คณะวิทยาศาสตร์สวนดุสิต #เศรษฐสเถียร

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร บุคลากร ชาวสวนดุสิตทุกท่าน ร่วมกิจกรรม Happy Science Happy University

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร บุคลากร ชาวสวนดุสิตทุกท่าน ร่วมกิจกรรมHappy ScienceHappy University🔴 พบกับท่านอธิการบดีรศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธินวันพุธที่ 26 ตุลาคมเวลา 9.30 – 11.00 น.On-site : ณ co-working space ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธรOnline : Zoomลิงก์สมัคร https://bit.ly/3CK10Rf

Translate »