ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร ชื่อผลงาน กรรมวิธีการสกัดและกักเก็บสารสกัดในรูปไมโครแคปซูล

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิรวัลย์ เรืองช่วย ตู้ประกาย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิรวัลย์ เรืองช่วย ตู้ประกาย ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร ผลงาน “เครื่องตัดสับฟางข้าว แบบติดรถเกี่ยวนวดข้าว”

งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6 (SDNC 2024)

📣📣📣 งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6(The 6th Suan Dusit National Academic Conference 2024) 📣📣📣“นวัตกรรม BCG เพื่อการศึกษา” (BCG Innovation for Education)วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 🔸เปิดรับบทความ (15 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2567)🔸แจ้งผลการพิจารณา (ตั้งแต่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป)🔸วันจัดประชุมวิชาการ (14 มิถุนายน 2567) 📌 หัวข้อ/กลุ่มสาขาบทความ1.สาขาคอมพิวเตอร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล2.สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม3.สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม4.สาขาศึกษาศาสตร์ / งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน5.สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 🌍 ลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ https://sdnc.dusit.ac.th science #sdu #suandusit #คณะวิทยาศาสตร์ #สวนดุสิต #มหาวิทยาลัย #มสด #งานประชุมวิชาการ

รางวัลห้องปฏิบัติการดีเด่น จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ หริตกุล ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้ารับรางวัลห้องปฏิบัติการดีเด่น จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเข้าร่วมนำเสนอ Best Practice ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ในการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคกลาง ปี 2566 วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด. เปิดรับสมัครนักศึกษา 2567 รอบ Quota (12 ก.พ. – 10 เม.ย. 67)

📣 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต📌 เปิดรับสมัครนักศึกษา 2567 รอบ Quota (12 ก.พ. – 10 เม.ย. 67)💡 ติดต่อสอบถามที่ 02-244-5555 และ http://tcas.dusit.ac.thแผนการรับนักศึกษา (จำนวน) 👉🏻 https://tcas.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2023/12/TCAS67-PR-22122566.pdfค่าธรรมเนียมการศึกษา 👉🏻 https://finance.dusit.ac.th/WEB/?page_id=668ทุนการศึกษา 👉🏻 https://guidance.dusit.ac.th/WEB/

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2567

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2567 ณ Co Working Space ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ถนนสิรินธร)

การประชุมบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2567

การประชุมบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม Hall 4 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ถนนสิรินธร)

กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต #คณะวิงานวันขึ้นปีใหม่ประจำปี #ทำบุญตักบาตร #ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจากหลากหลายโรงเรียน โดยมีรายละเอียดภาพบรรยากาศการอบรม ดังนี้ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2566 https://www.dusit.ac.th/home/2023/1190968.html วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2566 https://www.dusit.ac.th/home/2023/1191631.html วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2566 https://www.dusit.ac.th/home/2023/1193599.html วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2566 https://www.dusit.ac.th/home/2023/1193106.html

การอบรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการเพื่อเข้าประกวด “เคมีย่อส่วน” (Small-Scale Chemistry Laboratory)

ฝ่ายอบรมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการเพื่อเข้าประกวด “เคมีย่อส่วน” (Small-Scale Chemistry Laboratory) วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 503 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยากรหลักประกอบด้วย 1. ดร.วันดี สิริธนา 2. ผศ.ดุสิต อังธารารักษ์ 3. ผศ.ดร.วิภา ทัพเชียงใหม่ อบรมในหัวข้อ 1. สาธิตและฝึกปฏิบัติ การทดลอง เรื่อง โครมาโตรกราฟี 2. สาธิตและฝึกปฏิบัติ การทดลอง เรื่อง ฝนกรด 3. สาธิตและฝึกปฏิบัติ การทดลอง เรื่อง pH อินดิเคเตอร์

Translate »