กิจกรรมการเรียนรู้ วิธีป้องกันและอุปกรณ์ในการป้องกัน COVID-19

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวิธีป้องกันและอุปกรณ์ในการป้องกัน COVID-19 รวมถึงสอนทำสเปรย์แอลกฮอล์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการ GMP ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ จำนวนนักเรียน ๔๘ คน ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยทีมวิทยากรประกอบด้วย  ผศ.ดร.พุทธิธร แสงรุ่งเรือง ดร.วันดี สิริธนา อ.ศิววิทย์  บัวสุวรรณ และนายธนพล ภัทรสัจจานันท์ ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563

Translate »