ประชาสัมพันธ์ ทุนมูลนิธิอื้อจือเหลียง

ด้วยมูลนิธิอื้อจือเหลียง มีจิตศรัทธาบริจาคทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ถึง 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. ผลการศึกษาได้เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป 3. ฐานะทางบ้านยากจน 4. มีความประพฤติดี สนใจการเรียน 5. ต้องไม่ได้รับทุนจากสถาบันอื่น กำหนดส่งเอกสาร 1. ส่งใบสมัครที่ หลักสูตร ภายใน 21 สิงหาคม 2563 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 3. นักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ทุน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30-16.00 น. น้องนักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตามลิ้งค์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

ทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า สำหรับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2-5 ตั้งแต่รหัส 62 ลงมา ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 40 ทุน เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนฯ รอบที่ 1: ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 รอบที่ 2: วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ http://www.dusit.ac.th/2020/827523.html และส่งเอกสารหลักฐานได้ที่ คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ที่นักศึกษาสังกัดอยู่ โดย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าการเรือน-สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โทร.0 2244 5198

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา “ทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563” ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

Translate »