คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวฐิติรัตน์ สุภัตราภรรณ์” นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 ของ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

คณะวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฐิติรัตน์ สุภัตราภรรณ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

One Day Eng-Sci Summer Camp: Songkran Festival

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์และศุนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม One Day Eng-Sci Summer Camp: Songkran Festival ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น.ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนูษย์ ชั้น 3 ห้อง 301 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายในงานพบกับกิจกรรม อาทิเช่น *สามารถสัมครผ่าน QR Code ได้เลยสอบถามเพิ่มเติมโทร 02-244-5800

งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6 (SDNC 2024)

📣📣📣 งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6(The 6th Suan Dusit National Academic Conference 2024) 📣📣📣“นวัตกรรม BCG เพื่อการศึกษา” (BCG Innovation for Education)วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 🔸เปิดรับบทความ (15 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2567)🔸แจ้งผลการพิจารณา (ตั้งแต่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป)🔸วันจัดประชุมวิชาการ (14 มิถุนายน 2567) 📌 หัวข้อ/กลุ่มสาขาบทความ1.สาขาคอมพิวเตอร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล2.สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม3.สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม4.สาขาศึกษาศาสตร์ / งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน5.สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 🌍 ลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ https://sdnc.dusit.ac.th science #sdu #suandusit #คณะวิทยาศาสตร์ #สวนดุสิต #มหาวิทยาลัย #มสด #งานประชุมวิชาการ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา

“เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ประจำปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทุกท่านที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 การรับทุนการศึกษาพี่ๆ ทีมงานจะติดต่อไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด. เปิดรับสมัครนักศึกษา 2567 รอบ Quota (12 ก.พ. – 10 เม.ย. 67)

📣 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต📌 เปิดรับสมัครนักศึกษา 2567 รอบ Quota (12 ก.พ. – 10 เม.ย. 67)💡 ติดต่อสอบถามที่ 02-244-5555 และ http://tcas.dusit.ac.thแผนการรับนักศึกษา (จำนวน) 👉🏻 https://tcas.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2023/12/TCAS67-PR-22122566.pdfค่าธรรมเนียมการศึกษา 👉🏻 https://finance.dusit.ac.th/WEB/?page_id=668ทุนการศึกษา 👉🏻 https://guidance.dusit.ac.th/WEB/

ผลงานนวัตกรรมสกินแคร์สารสกัดจากยอดอ่อนและดอกทุเรียน โดย ผู้ศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ทองตัน

ผลงานนวัตกรรมสกินแคร์สารสกัดจากยอดอ่อนและดอกทุเรียน โดย ผู้ศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ทองตัน อาจารย์นักวิจัย หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ บริษัท ทิพย์สุรัตน์ จำกัด ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Durrianar By SQ (ดูร์เรียนาร์ บาย เอสคิว) ได้รับรางวัล Creator Awards ประจำปี 2023 ในรอบสุดท้าย ในโครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศในงาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย และพิธีประกาศผลและมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 INNOVATION AWARDS 2023 ปีที่ 10 ณ ภีรัชฮอลล์ ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567รอบที่ 1 Portfolio วันที่ 2 สิงหาคม 2566 – 18 มกราคม 2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-244-5555 และ https://tcas.dusit.ac.th สาขา TCAS67 #2567 #dusit #suandusit #sdu #มสด #สวนดุสิต #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต #คณะวิทย์ #คณะวิทยาศาสตร์ #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร ชื่อผลงาน กรรมวิธีการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากข้าวทับทิมชุมแพ เลขที่อนุสิทธิบัตร 21596 จุดเด่นของการประดิษฐ์ การประดิษฐ์นี้เป็นการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากข้าวไทยที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ใหม่ คือข้าว กข69 “ข้าวทับทิมชุมแพ” ใช้กระบวนการสกัดที่ลดการใช้ปริมาณตัวทำละลายอินทรีย์ และระยะเวลาในการสกัด แต่ยังได้สารสำคัญที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ สารสกัดข้าวทับทิมชุมแพที่ได้จากการสกัดด้วยวิธีดังกล่าวสามารถนำไปใช้ทดแทนสารเคมีสังเคราะห์ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามได้ และยังเป็นการลดการนำเข้าสารสกัดจากต่างประเทศรวมทั้งเป็นการส่งเสริมหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรทุกท่านที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5 (The 5th Suan Dusit National Academic Conference 2023)

งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5 (The 5th Suan Dusit National Academic Conference 2023)“นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษาในยุคดิจิทัล” (Innovation and Artificial Intelligence for Educationin the Digital Era) วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 👉🏻ลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์https://sdnc.dusit.ac.th 👉🏻ลิ้งก์ zoom meeting เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5https://dusit-ac-th.zoom.us/j/93881684039… 👉🏻 เข้าชมผลงานในรูปแบบ metaverse ได้ที่https://www.spatial.io/…/Suan-Dusit-University… sdu #science #suandusit #สวนดุสิต #คณะวิทยาศาสตร์ 👉🏻ลิงก์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5 สำหรับผู้ที่เข้าร่วมในรูปแบบออนไลน์https://forms.gle/A8Ldr5SDcD3EVFWj6

Translate »