กำหนดการกิจกรรมไหว้ครู และกิจกรรมการประกวดนักศึกษาต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดกิจกรรมไหว้ครู และกิจกรรมการประกวดนักศึกษาต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2565 MC and Stars Contest Science & Technology 2022 วันที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้อง Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกีรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ถนนสิรินธร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รายละเอียดดังข้อมูลที่แนบ) ข่าวโดย รัตนาพร ศรีมาตย์

ปฎิทินกิจกรรมวิชาการ ภาคการศึกษา 1/2565

ปฎิทินกิจกรรมวิชาการ ภาคการศึกษา 1/2565 ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th/main ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/main/?page_id=1784

ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้รับรางวัล การจัดอันดับ Google Scholar Profiles และรางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ปี พ.ศ. 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนของคณะฯ เข้ารับโล่ห์รางวัล Google Scholar ยอดเยี่ยม ระดับคณะ สาขาวิทยาศาสตร์ และคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลการจัดอันดับ Google Scholar Profiles ระดับบุคคล สาขาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารินดา สุขสบาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา โทผล รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล และคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2565 รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสตราจารย์ธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ดร.วีรชน ภูหินกอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ รองศาสตราจารย์

กำหนดการรับชุดครุยบัณฑิต ประจำปี 2560 – 2562 (รอบ 3) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1

กำหนดการรับชุดครุยบัณฑิต ประจำปี 2560 – 2562 (รอบ 3) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 สามารถเข้ายืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่ https://www.dusit.ac.th/ceremony/

“กูปรีอัลกอริทึม” นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะส่งเสริมการปลูกทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ

รศ. ดร.พรรณี สวนเพลง และ ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงศ์ จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะวิจัย ร่วมกันพัฒนา “กูปรีอัลกอริทึม” นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะส่งเสริมการปลูกทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ พร้อมทั้งได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารนานาชาติ Energies และ Scholar Community Encyclopedia ซึ่งมีนักวิจัยทั่วโลกมากกว่า 1.5 ล้านคนเข้าใช้งาน “กูปรีอัลกอริทึม” นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ “ปลูกทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” หนุนท่องเที่ยวชุมชน-ผู้จัดการออนไลน์https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000040640

กิจกรรมกีฬาสี Science SDU Sport Day 2022

มาเเล้ววครับบบบบ!!! กิจกรรมกีฬาสี Science SDU Sport Day 2022 ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมสมัครแข่งขัน E-Sport ประเภท Valorent และ ROV สมัครได้เเล้ววันนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ลิงค์https://forms.gle/Kq6oNd6BjoRYJTSh6สมัครแล้วมาเจอกันที่ Lineกลุ่มผู้สมัคร นะครับhttps://line.me/R/ti/g/tiBSpNO1tPมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับบบบสอบถามรายละเอียดได้ที่ Inbox Page คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด. ที่ https://www.facebook.com/FacultySCITECH.SDU

Translate »