ผลงานนวัตกรรมสกินแคร์สารสกัดจากยอดอ่อนและดอกทุเรียน โดย ผู้ศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ทองตัน

ผลงานนวัตกรรมสกินแคร์สารสกัดจากยอดอ่อนและดอกทุเรียน โดย ผู้ศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ทองตัน อาจารย์นักวิจัย หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ บริษัท ทิพย์สุรัตน์ จำกัด ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Durrianar By SQ (ดูร์เรียนาร์ บาย เอสคิว) ได้รับรางวัล Creator Awards ประจำปี 2023 ในรอบสุดท้าย ในโครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศในงาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย และพิธีประกาศผลและมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 INNOVATION AWARDS 2023 ปีที่ 10 ณ ภีรัชฮอลล์ ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567รอบที่ 1 Portfolio วันที่ 2 สิงหาคม 2566 – 18 มกราคม 2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-244-5555 และ https://tcas.dusit.ac.th สาขา TCAS67 #2567 #dusit #suandusit #sdu #มสด #สวนดุสิต #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต #คณะวิทย์ #คณะวิทยาศาสตร์ #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร ชื่อผลงาน กรรมวิธีการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากข้าวทับทิมชุมแพ เลขที่อนุสิทธิบัตร 21596 จุดเด่นของการประดิษฐ์ การประดิษฐ์นี้เป็นการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากข้าวไทยที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ใหม่ คือข้าว กข69 “ข้าวทับทิมชุมแพ” ใช้กระบวนการสกัดที่ลดการใช้ปริมาณตัวทำละลายอินทรีย์ และระยะเวลาในการสกัด แต่ยังได้สารสำคัญที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ สารสกัดข้าวทับทิมชุมแพที่ได้จากการสกัดด้วยวิธีดังกล่าวสามารถนำไปใช้ทดแทนสารเคมีสังเคราะห์ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามได้ และยังเป็นการลดการนำเข้าสารสกัดจากต่างประเทศรวมทั้งเป็นการส่งเสริมหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรทุกท่านที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5 (The 5th Suan Dusit National Academic Conference 2023)

งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5 (The 5th Suan Dusit National Academic Conference 2023)“นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษาในยุคดิจิทัล” (Innovation and Artificial Intelligence for Educationin the Digital Era) วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 👉🏻ลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์https://sdnc.dusit.ac.th 👉🏻ลิ้งก์ zoom meeting เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5https://dusit-ac-th.zoom.us/j/93881684039… 👉🏻 เข้าชมผลงานในรูปแบบ metaverse ได้ที่https://www.spatial.io/…/Suan-Dusit-University… sdu #science #suandusit #สวนดุสิต #คณะวิทยาศาสตร์ 👉🏻ลิงก์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5 สำหรับผู้ที่เข้าร่วมในรูปแบบออนไลน์https://forms.gle/A8Ldr5SDcD3EVFWj6

เปิดรับสมัครหลักสูตรอบรม “Chat GPT ใช้อย่างไรให้เพิ่มศักยภาพและความเร็วในการทำงาน 10X”

มีหลักสูตรดีๆ มาแนะนำค่ะ🎯🎯Chat GPT ใช้อย่างไรให้เพิ่มศักยภาพและความเร็วในการทำงาน 10Xจัดโดย ฝ่าายพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตท่านใดสนใจสมัครได้นะคะลิงก์สมัคร shorturl.at/iBFNS

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนุช พรมภมร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนุช พรมภมร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร ผู้ประกอบการใหม่ (Start-up Entrepreneur 5.0)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร ผู้ประกอบการใหม่ (Start-up Entrepreneur 5.0) ในรูปแบบ Video on Demand (30 ชั่วโมง) เหมาะสำหรับนักศึกษา บัณฑิตศิษย์เก่า และ ผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการใหม่ อบรมตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2566 สนใจ ลงทะเบียน ฟรี ได้ที่ https://forms.gle/YXrYt8KhPvcygPci7 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1. ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี มือถือ 097-123-0067 2. ผศ.นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ มือถือ 094-562-6265

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการใหม่ (Start-up Entrepreneur 5.0) ในรูปแบบ Video on Demand (30 ชั่วโมง)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการใหม่ (Start-up Entrepreneur 5.0) ในรูปแบบ Video on Demand (30 ชั่วโมง) เหมาะสำหรับนักศึกษา บัณฑิตศิษย์เก่า และ ผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการใหม่ อบรมตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2566 สนใจ ลงทะเบียน ฟรี ได้ที่ https://forms.gle/YXrYt8KhPvcygPci7 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี มือถือ 097-123-0067 ผศ.นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ มือถือ 094-562-6265

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุรชาติ สินวรณ์ และ ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุรชาติ สินวรณ์ และ ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร ชื่อผลงาน ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินที่มีจุลินทรีย์ที่สามารถละลายโพแทสเซียมในดินได้และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เลขที่อนุสิทธิบัตร 20498 จุดเด่นของการประดิษฐ์ การประดิษฐ์มีลักษณะเป็นสารเสริมการเติบโตของพืช ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีปริมาณ ซิลิกาสูง อาทิเช่น แกลบข้าว ฟางข้าว ฯ นำมาผ่านกระบวนการที่ทำให้มีขนาดอนุภาคเล็กระดับนาโน ทำให้พืชดูดซึมไปใช้ได้ง่าย โดยนาโนซิลิคอน (Nano-SiO2) ที่ละลายน้ำ อยู่ในดินในรูปกรดซิลิสิก (Si(OH)4) จะเข้าไปสะสมที่ลำต้นและใบพืช อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลึกของกรดซิลิเกต (silicate) เคลือบเป็นเกล็ดแข็งที่ผนังเซลล์พืช ทำให้ต้นและใบแข็งแรง ลดการคายน้ำผ่านผิวเคลือบคิวติน (cutin) จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงทำให้ผลผลิตพืชสูงขึ้นทำให้ผลผลิตพืชสูงขึ้นอกจากนี้ช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืช ที่จะมากัดกินต้นพืชสามารถนำไปใช้กับพืชทุกชนิด รวมถึงพืชเศรษฐกิจที่ต้องการเสริมความแข็งแรงให้กับต้นและใบ

Translate »