ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการจัดลำดับ นักวิจัยที่มีศักยภาพระดับประเทศ และระดับโลก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการจัดลำดับ นักวิจัยที่มีศักยภาพระดับประเทศ และระดับโลก จาก AD Scientific Index 2021 : World Scientist and University Ranking 2021

 

Translate »