หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1 Portfolio

มาแล้วตามคำเรียกร้อง ?รับรองจาก ก.ค.ศ. จบแล้วสามารถ รับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
** แต่ต้องไปเรียนต่อใบประกอบวิชาชีพครูกันด้วยจ๊ะ
?หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

TCAS65
?รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portpolio จำนวน 20 คน
?ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป – 25 มกราคม 2565
คลิกสมัครได้ที่ mytcas.com

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎️ 084 205 5511 , 02 244 5691
? http://comsci.sci.dusit.ac.th/

วิทยาการคอมพิวเตอร์ #วิทย์คอม #comsci #cs #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #คณะวิทยาศาสตร์ #suandusituniversity #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต #sdu #มสด #สวนดุสิต #suandusit #suandusituniversity #Direct #Admission #portfolio #directadmission #รอบ1 #รอบที่1#รับตรงอิสระ #newnormal #รับทุกแผนการเรียน

รับสมัครนักศึกษา #สมัครเรียน #ประชาสัมพันธ์ #เด็ก65 #tcas65 #tcas #dek65 #dek65 #เด็กสวนดุสิต65

Translate »