พิธี “เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก” เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธี “เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก” เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปึหลวงในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2565 และสมทบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกับ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร และสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ในกัณฑ์ที่ 12 กัณฑ์ฉกษัตริย์ 36 พระคาถา แสดงโดย พระมหาเรวัตร อาวุธปญโญ วัดทองนพคุณ ในวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Translate »