คณะวิทยาศาสตร์ ฯ ม.สวนดุสิต ออกบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา TCAS66 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สวนดุสิต ร่วมโครงการจัดนิทรรศการการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2566 โดยมี ผศ.ดร.วิทวัส รัตนถาวร ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และ อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล ประธานหลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมให้คำแนะนำกับนักเรียนระดับมัธยมปลาย และให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ Admission Premium

Translate »