ขอเชิญโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

ขอเชิญโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีกิจกรรมการประกวดและแข่งขัน ดังนี้
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
2. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
3. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดและแข่งขัน คลิก

Translate »