กำหนดการรับชุดครุยบัณฑิต ประจำปี 2560 – 2562 (รอบ 3) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1

กำหนดการรับชุดครุยบัณฑิต ประจำปี 2560 – 2562 (รอบ 3) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1
สามารถเข้ายืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่ https://www.dusit.ac.th/ceremony/

Translate »