ประชุมหารือเพื่อทำความร่วมมือกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

        ผู้บริหารและบุคลากรหลักสูตรเคมีรังสีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อทำความร่วมมือกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยมี คุณกรรณิกา มณีวรรณ์ เลขานุการกรม ปส. เป็นตัวแทนการเจรจาเกี่ยวกับการรับเป็นเจ้าภาพจัดอบรม การสอนร่วม เพื่อจัดทำ MOU ในวาระถัดไป ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin