ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร บู๊ฮวด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร บู๊ฮวด ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี ตั้งแต่ 25 มกราคม 2564

Translate »