มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

ทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า สำหรับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2-5 ตั้งแต่รหัส 62 ลงมา ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 40 ทุน เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนฯ รอบที่ 1: ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 รอบที่ 2: วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ http://www.dusit.ac.th/2020/827523.html และส่งเอกสารหลักฐานได้ที่ คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ที่นักศึกษาสังกัดอยู่ โดย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าการเรือน-สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โทร.0 2244 5198

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา “ทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563” ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

Translate »