คณะวิทยาศาสตร์ฯ มสด. จัดประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 “ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จัดประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” โดยได้เกียรติจาก รศ.ดร.ชนะศึก  นิชานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน  โดยการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เข้าร่วมรับฟัง และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พร้อมนำเสนอบทความงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จำนวนทั้งหมด 217 บทความ ทั้งนี้ ภายในการประชุมฯ ยังได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านวิทยากร ปาฐกถาพิเศษ ได้แก่ พลเอกภาณุวัชร  นาควงษม์ ประธานมูลนิธิคนไทยรักแผ่นดิน และ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มีข่าวดีมาบอก เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS รอบที่ 5

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ   พี่ๆ รอน้องๆ มาร่วมเป็นพี่น้องอะตอมอยู่นะคะ กระซิบบอกว่า รอบ 5 นี้ รับจำนวนจำกัดนะคะ อย่าช้า รีบมาสมัครระว่างวันที่ 30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 62 รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ที่  http://entrance.dusit.ac.th/page/direct.html      

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ ทรูมูฟ เอช (TrueMove H) ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขัน RoV เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท !!

? คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ ทรูมูฟ เอช (TrueMove H) ? ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขัน RoV ? เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท !! ในงาน “ SDU-True Open House -Beginner Pro League – “  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2562 ? เงื่อนไขของการแข่งขัน • ผู้สมัครต้องมีอายุ ระหว่าง 12 – 20 ปี เท่านั้น • ทีมที่เข้าแข่งขัน สมาชิกทุกคนต้องใช้ Sim TruemoveH เท่านั้น • ค่าสมัครคนละ 100 บาท ? ผู้สมัครแข่งขัน จะได้รับ 1.

Translate »