เปิดรับสมัครหลักสูตรอบรม “Chat GPT ใช้อย่างไรให้เพิ่มศักยภาพและความเร็วในการทำงาน 10X”

มีหลักสูตรดีๆ มาแนะนำค่ะ
🎯🎯Chat GPT ใช้อย่างไรให้เพิ่มศักยภาพและความเร็วในการทำงาน 10X
จัดโดย ฝ่าายพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ท่านใดสนใจสมัครได้นะคะ
ลิงก์สมัคร shorturl.at/iBFNS

Translate »