คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด. เปิดรับสมัครนักศึกษา 2567 รอบ Quota (12 ก.พ. – 10 เม.ย. 67)

📣 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
📌 เปิดรับสมัครนักศึกษา 2567 รอบ Quota (12 ก.พ. – 10 เม.ย. 67)
💡 ติดต่อสอบถามที่ 02-244-5555 และ http://tcas.dusit.ac.th
แผนการรับนักศึกษา (จำนวน) 👉🏻 https://tcas.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2023/12/TCAS67-PR-22122566.pdf
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 👉🏻 https://finance.dusit.ac.th/WEB/?page_id=668
ทุนการศึกษา 👉🏻 https://guidance.dusit.ac.th/WEB/

Translate »