ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร ปิดทำการชั่วคราว

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร ปิดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2564 เพื่อทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในและพื้นที่ส่วนกลาง ป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19)

Comments are closed.
Translate »