ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล (รอบคัดเลือก)Science in Wonderland Games 2024 “

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล (รอบคัดเลือก) ในกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “Science in Wonderland Games 2024 ” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าของ คณะวิทยาศาสตร์ฯ กิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ณ อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล (รอบคัดเลือก) ในกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์

Science in Wonderland Games 2024

Science in Wonderland Games 2024

Science in Wonderland Games 2024

Translate »