ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพูดคุยในประเด็น “ฝันในสวนดุสิต”

ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพูดคุยในประเด็น “ฝันในสวนดุสิต” โดยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นผู้ดำเนินรายการ ในกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

Translate »