ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา

“เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ประจำปีการศึกษา 2566

🎉🎉🎉คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทุกท่านที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

✨✨การรับทุนการศึกษาพี่ๆ ทีมงานจะติดต่อไป✨✨

Translate »