นักศึกขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐชยา เเซ่โก นางสาวนภสร ใจมั่น และนายสิทธิเจตน์ อุไรวิชัยกุล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (I-New Gen Award 2020) ระดับอุดมศึกษา ในงานวันนักประดิษฐ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ โดยนวัตกรรมของผลงานคือการใช้สารให้สีจากธรรมชาติ เน้นใช้พืชสมุนไพรไทย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทำให้สีจากธรรมชาติมีความคงตัวสูง และพัฒนาเป็นแป้งอัดแข็ง “Curcuma fixer foundation press powder” ภายใต้การดูแลของอาจารย์ฤทธิพันธ์ รุ่งเรืองและอาจารย์ ดร วิทวัส รัตนถาวร

Leave a comment

Translate »