งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5 (The 5th Suan Dusit National Academic Conference 2023)

งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5 (The 5th Suan Dusit National Academic Conference 2023)
“นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษาในยุคดิจิทัล” (Innovation and Artificial Intelligence for Education
in the Digital Era) วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

👉🏻ลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์
https://sdnc.dusit.ac.th

👉🏻ลิ้งก์ zoom meeting เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ
สวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5
https://dusit-ac-th.zoom.us/j/93881684039…

👉🏻 เข้าชมผลงานในรูปแบบ metaverse ได้ที่
https://www.spatial.io/…/Suan-Dusit-University…

sdu #science #suandusit #สวนดุสิต #คณะวิทยาศาสตร์

👉🏻ลิงก์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5 สำหรับผู้ที่เข้าร่วมในรูปแบบออนไลน์
https://forms.gle/A8Ldr5SDcD3EVFWj6

Translate »