คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับผู้ประดิษฐ์ ที่ได้จนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท “อนุสิทธิบัตร”

ผลงานเครื่องตัดสับฟางข้าวแบบติดรถเกี่ยวนวดข้าว

แคปซูลจุลินทรีย์ปลดปล่อยช้าและกรรมวิธีในการผลิต

Translate »