คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562

🎊 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562😍

#พระราชทานปริญญาบัตร #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต #มสด #sdu #suandusit #dusit #รับปริญญา

Translate »