คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งในกิจกรรมประกอบการด้วย การจัดบูทแสดงนิทรรศการ การตัดสินโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เป็นต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 07.30-16.00น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ข่าวโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต By สรรค์วเรศ กระต่ายทอง

Translate »