คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “สืบสาน รักษา ต่อยอด : บริบทสังคมที่เปลี่ยน กับพระราชภารกิจที่เปลี่ยนไป” และพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดบรรยายเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “สืบสาน รักษา ต่อยอด : บริบทสังคมที่เปลี่ยน กับพระราชภารกิจที่เปลี่ยนไป” จากวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 วปร. หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการบรรยาย เพื่อให้ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้รับความรู้ การเป็นจิตอาสา รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ อย่างหาที่สุดมิได้ และน้อมรับปฎิบัติตามแนวพระราชดำริ  อีกทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยวิธี CPR และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ AED ที่ถูกต้อง และในภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทั้งนี้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าร่วมรับพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ กว่า 120 คน ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562

 

Leave a comment

Translate »