ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนุช พรมภมร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนุช พรมภมร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์

Translate »