ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร ผู้ประกอบการใหม่ (Start-up Entrepreneur 5.0)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร ผู้ประกอบการใหม่ (Start-up Entrepreneur 5.0) ในรูปแบบ Video on Demand (30 ชั่วโมง)

เหมาะสำหรับนักศึกษา บัณฑิตศิษย์เก่า และ ผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการใหม่

อบรมตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2566

สนใจ ลงทะเบียน ฟรี ได้ที่ https://forms.gle/YXrYt8KhPvcygPci7

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1. ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี มือถือ 097-123-0067

2. ผศ.นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ มือถือ 094-562-6265

Translate »