“กูปรีอัลกอริทึม” นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะส่งเสริมการปลูกทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ

รศ. ดร.พรรณี สวนเพลง และ ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงศ์ จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะวิจัย ร่วมกันพัฒนา “กูปรีอัลกอริทึม” นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะส่งเสริมการปลูกทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ พร้อมทั้งได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารนานาชาติ Energies และ Scholar Community Encyclopedia ซึ่งมีนักวิจัยทั่วโลกมากกว่า 1.5 ล้านคนเข้าใช้งาน

“กูปรีอัลกอริทึม” นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ “ปลูกทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” หนุนท่องเที่ยวชุมชน-ผู้จัดการออนไลน์
https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000040640

Translate »