กิจกรรมประกวดนักศึกษาต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2565 MC and Stars Contest Science & Technology 2022

กิจกรรมประกวดนักศึกษาต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2565 MC and Stars Contest Science & Technology 2022
วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรนธร

Translate »