กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 นำโดย ผศ.ดร. ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดี ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ภายในงานได้มีการแนะนำการดำเนินงานในด้านต่างๆ จากผู้บริหาร เช่น ด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา ทุนการศึกษา และมีศิษย์เก่ารวมถึงรุ่นพี่ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ชีวิตมหาวิทยาลัยในยุคโควิด-19” จากนั้นนักศึกษาได้เข้าพบคณาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา บรรยากาศตลอดงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และออนไลน์ ผ่าน Facebook Live

ภาพโดย อาจารย์​ตระกูล รัมมะฉัตร และนายเจษฎาภรณ์ แก้ววงษา
ข่าวโดย คุณรัตนาพร ศรีมาตย์

Translate »