กิจกรรมงานปีใหม่และการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

    ภาพกิจกรรมงานปีใหม่และการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
    วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 12.00 - 15.30 น. ณ พื้นที่ Co-working space ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์

ขอขอบคุณ
    ภาพถ่าย โดย อาจารย์ตระกูล รัมมะฉัตร
Translate »