กิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต เรื่อง บริหารคณะวิทย์อย่างไรให้อยู่รอด

กิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต เรื่อง บริหารคณะวิทย์อย่างไรให้อยู่รอด

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพูดคุยในประเด็น เรื่อง บริหารคณะวิทย์อย่างไรให้อยู่รอด และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 2 กันยายน 2565

ข่าวโดย ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ขอขอบคุณ ภาพจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Translate »