ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดสำนักงานสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว สร้างเครือข่ายชาวกรุง สู่เมืองคาร์บอนต่ำ

เว็บไซต์ศูนย์สิ่งแวดล้อม

หลักเกณฑ์และกำหนดการการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2561


ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครทูตวัฒนธรรมสวนดุสิต 2560 (SDU AMBASSADOR 2017) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 6 ตุลาคม 2560 นี้ สมัครออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้าพักอาศัยอาคารที่พัก และห้องพัก อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์

ตารางกิจกรรมสำหรับนักศึกษารหัส 60 (ชั้นปีที่ 1)

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dusit.ac.th