🎈 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ ทรูมูฟ เอช (TrueMove H) 📣 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขัน RoV 💲 เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท !! ในงาน “ SDU-True Open House -Beginner Pro League – “  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์…

การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบสุดท้าย 4 หลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ   เกณฑ์การคัดเลือก   เว็บไซต์ของหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)   เกณฑ์การคัดเลือก  เว็บไซต์ของหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   เกณฑ์การคัดเลือก  เว็บไซต์ของหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต…

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Individual plan for Professional Development โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 8.00-17.00 น. ณ ห้อง 401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา…

“มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สร้างชื่อเสียงระดับโลก” จากการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในงาน “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง และ 2 เหรียญเงิน จากผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมเครื่องสำอางที่ใช้นวัตกรรมการสกัดแบบ Ultrasonic มาสกัดกล้วยไม้ไทยเป็น “ออร์คิด เอสเซน บูสเตอร์…

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีความประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ จันบัวลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ…

ร่วมแสดงความยินดีกับทีมศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับการดำเนินการจัดทำมาตรฐานตามแนวทางวิธีการผลิตที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางของอาเซียน (ASEAN COSMETIC GMP) โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข