เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส.และไดอารี่พระราชทาน ปี พ.ศ.2564 แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.รังสันต์  จอมทะรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิธร  แสงรุ่งเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ พงษ์โสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกฤตา สุวรรณทีป และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต  อังธารารักษ์  คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์  เป็นประธานในการต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่ผู้แทนอัญเชิญ ส.ค.ส.และไดอารี่พระราชทาน ซึ่งมี รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนอัญเชิญ ส.ค.ส.และไดอารี่พระราชทานมามอบให้ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้สืบเนื่องจากคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science Education ครั้งที่ 8 : STEM EDUCATION   นำโดย ดร.รังสันต์ จอมทะรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิธร  แสงรุ่งเรือง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ พงษ์โสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกฤตา สุวรรณทีป และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต  อังธารารักษ์  ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้านสะเต็มศึกษา สำหรับครูโครงการพัฒนาครูแกนนำและต้นแบบสื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ณ  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *