เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ TCAS 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
รอบ 1 Portfolio : 5 – 22 มกราคม 2564
สมัครได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th
รอบ 2 Quota : 5 มีนาคม – 23 เมษายน 2564
สมัครได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th
รอบ 3 Admission รับสมัคร 7 – 15 พฤษภาคม 2564
สมัครได้ที่ https://student.mytcas.com
รอบ 4 Direct Admission ติดตามประกาศอีกครั้ง
เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *