เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

เนื่องจากสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร ๒๕๖๓ ที่ได้มีการชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างต่อเนื่องอีกทั้งได้มีการนัดหมายมาชุมนุมบริเวณใกล้เคียงที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากรนักศึกษาและนักเรียนต่อสถานการณ์ดังกล่าว

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *