เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

ประกาศนักศึกษา TCAS 64 รอบ 1 Portfolio ที่ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ 4000 บาทแล้ว ให้เข้าไปยืนยันในเว็บไซต์ ทปอ. ภายในวันที่ 22-23 ก.พ. 2564 หากนักศึกษาไม่เข้าไปยืนยันข้อมูลจะถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้ที่

https://student.mytcas.com/

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

โทร 0-2423-9401-6

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *