เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมสนับสนุนการศึกษา “ทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563” เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *