เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการประชุมเลขาคณะ/หลักสูตร/ศูนย์ ในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม microsoft team โดยมีผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดี เป็นประธานในการประชุม ติดตามและมอบแนวทางการทำงานในรูปแบบ Work from Home ณ วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *