เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานสัมพันธ์พี่น้องชาวอะตอม ครั้งที่ 4 “งานประลองเวทจตุภาคี JATUPHAKEE 2019” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *