เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

การประชุมแนวทางการดำเนินงานการเผยแพร่หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์โดยแพลตฟอร์ม CiRA CORE ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฏาคม 2564 โดยมี ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin