โครงการ Happy Science Happy University กรณีศึกษา : เทคนิคการจัดการความเครียด

ฝ่ายความร่วมมือและโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการ Happy Science Happy University กรณีศึกษา : เทคนิคการจัดการความเครียด ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.45 – 14.15 น. วิทยากรโดย ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน์ และ ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย ออนไลน์ผ่าน MS Teams

Translate »